Компанија

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА

Макстил АД е основана во 1997, по сопственичкото реструктурирање на Рудници и железарница „Скопје“, која отпочна со производство во 1967 година.

Во мај 1996 година, Владата на Република Македонија, како мнозински сопственик, започна со барање на потенцијални купувачи како дел од програмата за приватизација. Индустрискиот капацитет Рудници и железарница „Скопје“ беше поделен на десет делови, а Макстил беше еден од нив. Во март 1997, Дуферко ја отпочна инвестицијата во Макстил.

Почнувајќи од 2016 година, Duferco International Trading Holding има нова акционерска структура како резултат на последната аквизиција. Трговската и дистрибуциска мрежа на DITH во Лугано е одговорна за околу 80 % од вкупните продажби на Макстил на регионалниот пазар на ЕУ, но исто така и на други пазари, како што се САД, Канада, Блискиот Исток и Северна Африка.

Продажниот тим на Макстил во Скопје е одговорен за продажбите на домашниот пазар, вклучително Турција, Романија и балканските држави.

Организациска структура

Организациска структура
Производство на слабови и лимови од 2009-2020
Production of slabs and hot rolled plates from 2009-2019

Табела 1: Производство на слабови и лимови од 2009-2020

Година 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Слабови (МТ) 270.397 291.884 385.977 216.935 99.689 187.991 121.296 169.113 273.491 266.118 239.252 179.833
Лимови (МТ) 299.765 314.042 351.412 224.174 145.633 196.452 165.191 239.084 271.287 269.958 264.608 236.522

Табела 2: Број на вработени од 2009-2020

Година 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Број на вработени 1.061 1.039 1.076 986 837 791 788 801 871 921 941 966

Барај